GODKENDELSER

Overholder den nye fælles-europæiske norm EN1253.

Testet og godkendt af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) for vådrumssikker placering mod væg.

Godkendt til vådrum i klasse H (hård belastning).

Unidrains linje- og hjørneafløb er registreret hos Nordic Ecolabelling Portal og i Nordisk Miljømærknings byggevaredatabase for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.
Målet med miljømærkningerne er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.
Registreringen betyder, at Unidrains produkter kan indgå i byggerier, der efterfølgende kan svanemærkes.

Unidrain opfylder kravene i det ny bygningsreglement.
Unidrains unikke konstruktion er patenteret i Europa (nr. 1287213) og patentanmeldt i en række lande verden over.

Unidrain er et registreret varemærke.

VA-godkendt (VA 2.42/19872)
MK-godkendt (MK 7.21/1699)
VA-godkendt lugtspærre (VA 2.47/20338)
VA-godkendt til vinylgulve (VA 2.42/20661)
VA-godkendt til Kvadrat (VA 2.42/20795)
TGA-godkendt til linjeafløb med Wediplader ( TGA.2019/0031)